Tag Archives: Tiến độ Topaz City

Tiến độ Topaz City tháng 8-2015

Tiến độ Topaz City tháng 8-2015 -Căn hộ Topaz City

Tiến độ Topaz City tháng 8-2015- Căn hộ Topaz City Dưới đây là cập nhật hình ảnh tiến độ dự án Topaz City cuối tháng 8-2015 Câp nhật tiến độ xây dựng các Block của dự án Topaz City Quận 8 cuối tháng 8-2015. Để cập nhật thông tin xây dựng Topaz City Quận 8, Hổ trợ thông tin đến khách …

Xem Chi Tiết

Tiến độ Topaz City tháng 5-2015

Tiến độ Topaz City

Tiến độ Topaz City tháng 5-2015 – Căn hộ Topaz City Quận 8 Tiến độ xây dựng Block B1 Dự án Căn hộ Topaz City Quận 8 tháng 5/2015: 1/ Block B1 Topaz City: Hiện đã hoàn tất sàn tầng 5. Chủ Đầu Tư Topaz City cũng đã gửi thông báo đóng tiền đợt 3 đến khách hàng.Hạn cuối của …

Xem Chi Tiết

Tiến độ Topaz City tháng 2-2015

Tiến độ xây dựng Topz City Tháng 2-2015

Tiến độ xây dựng Topaz City Tháng 2-2015 Câp nhật hình ảnh xây dựng Căn hộ Topaz City quận 8- Vào tháng 2/2015 1. Tiến độ xây dựng Block B1 Topaz City: đã hoàn thành sàn tầng 2, dự kiến sàn tầng 05 trong tháng 04/2015 Qúy khách hàng cần thông tin hay hình ảnh chi tiết vui lòng liên hệ …

Xem Chi Tiết